„Náš denní chléb dej nám dnes.“ Matouš 6:11

Ježíš nás učil modlit se: „Náš denní chléb dej nám dnes“ (Matouš 6:11). Všimni si slova „denní“. Nemůžeš bojovat v dnešních bitvách ze síly včerejšího chleba; musíš mít čerstvý přísun. V poušti bylo Božímu lidu dovoleno nasbírat dostatek many na jeden den; když se pokusili nasbírat více, zkazila se. Je úžasné mluvit o tom, co Bůh udělal včera a co se chystá udělat zítra, ale jediné, co máš, je dnešek. „Náš denní chléb dej nám dnes.“ Pouze když se budeš podílet na tom, co Bůh pro tebe ustanovil pro dnešek, budeš schopen obstát v problémech, kterým čelíš.
Tato modlitba je výrazem víry. Skutečnost, že o to žádáš, znamená, že věříš, že Bůh má to, co potřebuješ, a že se dostatečně stará, aby to pro tebe zajistil. Říkáš tím: „Já nepotřebuji chodit k nikomu jinému než k Tobě, Pane.“ Proto ztiš telefon, vypni televizi, zavři dveře, poklekni na kolena, přistup k Bohu ve víře a modli se: „Dej mi to, co pro dnešek potřebuji.“ Bůh ví, co potřebuješ, ty ne! Když budeš mít podíl na tom, co On pro tebe zajišťuje každý den, budeš schopen zvládnout cokoliv, co ti připraví život. A ještě jedna myšlenka. Když ti lidé začnou lézt na nervy a neexistuje pro to zřejmý důvod, nebo začneš mít různé výkyvy nálady nebo začneš žít z pocitů místo z víry, je to pravděpodobně proto, že „nejíš“ správně. Pokud je tomu tak, je čas vrátit se ke zdroji a říci: „Pane, přišel jsem si pro svůj denní chléb.“