„…ale vysvoboď nás od zlého.“ Matouš 6:13

Ježíš nás učil modlit se: „A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“ (Matouš 6:13). Satan zná tvá slabá místa a bude je zneužívat. Ale existuje dobrá zpráva. Jsou to tvé slabosti, ne tvé síly, které tě přitahují k Bohu a vedou tě ke spolehnutí se na Něj. Pavel napsal: „A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova“ (2. Korintským 12:9). Napoprvé tento verš nedává smysl. Chceš být osvobozen od svých slabostí, ne se jimi chlubit. Ale Pavel ti udává několik důvodů, proč jsou ti tvé slabosti k užitku:
1) Chrání tě před pýchou. Pavel píše: „A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten…který mne sráží, abych se nepovyšoval“ (2. Korintským 12:7). Často najdeš slabost spojenou se silnou stránkou, která funguje jako regulátor, chrání tě před tím, aby ses nevychloubal nebo nechvátal v předstihu před Bohem. Gedeón vybral 32000 mužů, kteří měli bojovat s Midjánci, ale Bůh zredukoval jejich množství na 300 (viz Soudců 7). Proč? Aby Izrael věděl, že to byla Boží moc a ne jejich vlastní, která je zachránila.
2) Vytvářejí přátelství. Tvé slabosti ti ukazují, jak moc potřebuješ podporu druhých. Vance Havner řekl: „Křesťané jsou jako sněhové vločky, jsou křehcí, ale když se spojí dohromady, jsou schopni zastavit dopravu.“
3) Umožňují ti pomáhat druhým. Jen původně zlomený člověk se stane mistrem v pomoci. Tvoje nejefektivnější služba může vyjít najevo z tvých nejbolestnějších zkušeností. Věci, o kterých jsi nejméně ochotný se sdílet, jsou často věcmi, kterých si Bůh použije k pomoci druhým.