„Nikdo nikdy takto nemluvil!“ Jan 7:46

Historický výzkum potvrzuje pravdivost osobní víry mnoha zakladatelů Spojených států. Ve své předmluvě k druhému vydání knihy Thomase Jeffersona Život a morální zásady Ježíše z Nazareta, později známé jako Jeffersonova bible, Douglas Lurton vypráví o tom, jak si prezident Jefferson ve svém prvním volebním období v Bílém domě velmi vážil Ježíšových slov, choval je v srdci a snil o tom, že je napíše do samostatného svazku. Ze čtyř evangelií Jefferson vyňal Kristova slova, která popsal jako „tak snadno rozeznatelná (od jiných slov) jako diamanty na hnojišti.“ V roce 1816 řekl svému příteli Charlesovi Thompsonovi: „Vyrobil jsem…malou knihu…vyjmutím textů z Bible a jejich uspořádáním na stránky prázdné knihy…podle času a předmětu. Krásnější a vzácnější kousek…jsem nikdy neviděl.“ Jefferson také napsal svou knihu v řečtině, latině a francouzštině. Přestože zpočátku přiznal, že napsal Kristova slova „pro svou vlastní potřebu“ a nikdy nezamýšlel je publikovat, následně prohlásil, že „zůstanou těmi nejnádhernějšími a nejlaskavějšími, která kdy byla člověku nabídnuta“. Ježíšova slova tak dojala Jeffersona, že napsal ze svého domu v Monticellu Thompsonovi a popsal svou knihu jako „dokument dokazující, že jsem skutečný křesťan, stoupenec Ježíšova učení“. Pro Jeffersona to byla více než nádherná a laskavá slova, byla to slova, která změnila jeho život a učinila z něj Kristova následovníka.