Zvítězit v životě

„Běžte tak, abyste ji (cenu) získali!“ 1. Korintským 9:24

William Arthur Ward napsal: „Věř, zatímco ostatní pochybují. Plánuj, zatímco ostatní si hrají. Rozhodni se, zatímco ostatní to oddalují. Připravuj se, zatímco ostatní sní. Začni, zatímco ostatní otálejí. Pracuj, zatímco ostatní si jen přejí. Šetři, zatímco ostatní plýtvají. Naslouchej, zatímco ostatní mluví. Usmívej se,

Pozvedání těch, kteří padají

„…upadne-li někdo z vás…přivádějte ho na pravou cestu…“ Galatským 6:1

Je v pořádku konfrontovat někoho, o kom věříš, že se mýlí, ale nedělej to se sebe spravedlivým postojem. Když církevní vůdci trvali na tom, že „…tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice…Mojžíš přikázal takové kamenovat…“ (Jan 8:4-5), Ježíš odpověděl: „Kdo z vás

Buď ochoten ke změně

„…přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté…“ Filipským 4.8

Pokud se neposouváš blíže k naplnění své vize, pak možná nejsi dost vytrvalý ve snaze o její dosažení. Klíč k větší vytrvalosti nemusí nutně znamenat pracovat tvrději na stejných věcech, ale může to vyžadovat ochotu ke změně. Ke změně čeho? Zde jsou

Naslouchej Bohu!

„Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit…“ Zjevení 2:21

Pavel řekl církvi v Efezu: „Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu…“ (Skutky 20:20). Chirurg ti zachrání život vyříznutím toho, co tě ohrožuje, a to samé s námi dělá Boží Slovo. Jedno z Kristových varování

Očekávej od Boha mnoho

„Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.“ Jeremiáš 33:3

V těžkých časech máme sklon zmenšovat naše očekávání. Výsledkem je, že se spokojíme s něčím menším, než Bůh chce. Bible se ptá: „Je to snad pro Hospodina nějaký div?“ (1. Mojžíšova 18:14). Odpověď je snadná: „Ne!“ Ale to, co uděláš následně, dokáže,