„Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.“        Přísloví 15:1

Slyšel jsi o bojovném Irovi, který přistál v Americe a oznámil: „Jestli je tady vláda, jsem proti ní.“? Usmějeme se, ale „slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu“ (Přísloví 15:1). Pokud se chceš vyhnout konfliktu, nevytvářej ho. Klíč k tomu, jak vycházet s lidmi, kteří jsou rozzlobení nebo nesdílejí tvoje stanovisko, je uklidnit se a pokusit se mít pochopení. To neznamená přistoupit na každý jejich rozmar. Ale když jsi přesvědčený o své pozici, můžeš je nechat být tím, kým jsou. Když souhlasíš s tím, kdo jsi, nepotřebuješ v druhých vyvolávat špatné pocity kvůli tomu, aby ses ty cítil dobře. Je naivní očekávat, že všichni se na věci budou dívat stejně jako ty, musíš si uvědomit, že mají své vlastní myšlenky, názory a pocity.
Ježíš řekl: „Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě…“ (Matouš 5:25). Jeden rodinný poradce říká: „Místo toho, aby se ústní útok setkal s ústním protiútokem, vidět situaci z pohledu toho druhého je odzbrojující a zanechává to útočníka bez terče.“ Musíš s každým souhlasit? Ne, ale „je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji“ (Římanům 12:18).
Bývají časy, kdy musíš bránit svou pozici? Ano, ale neobcházej kolem s „puškou“ na rameni a nevyhledávej spory. Někdy jsou křesťané těmi největšími provinilci; myslíme si, že když je naše záležitost spravedlivá, nezáleží na tom, kdo bude zasažen v „křížové palbě“. „Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou“ (Přísloví 19:11). Rozhodni se poskytovat druhým stejnou milost, jakou Bůh poskytuje tobě.