„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32

Satan je podvodník a skrývá se, ale Ježíš je ten, kdo odhaluje. Takže pokaždé, když přivedeš Ježíše do určité situace, satan je odhalen a jeho plány pro tvůj život jsou odkryty a zmařeny. Písmo se odkazuje na satana jako na „temnotu“ a na Ježíše jako na „světlo“. V okamžiku, kdy světlo vstoupí, temnota musí odejít. Takže tvou prvořadou prioritou není porazit satana, ale přiblížit se k Ježíšovi; uvést do souladu tvou vůli a tvá slova s Jeho vůlí a Jeho Slovem. Místo toho, abys to odložil, přijal a řekl: „Tuším, že neexistuje nic, co bych s tím mohl udělat,“ povstaň a ve víře řekni: „Satane, je psáno…“ To samé Ježíš udělal na poušti, když zarputile odmítal takový stupeň pokušení, jakému nikdo z nás nebyl a nikdy nebude vystaven. Bible říká: „V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho“ (Matouš 4:11).
V nedávné době jsme byli svědky toho, že bankéři a makléři brali od lidí peníze, přišli o ně a později se vrátili a řekli: „Tady je další dobrý plán; investujte do něj.“ Ale teď víme lépe, co dělat, že? Už nevěříme, že investice je dobrá jenom proto, že to někdo řekl. Nepřehlédni duchovní podobnost, která zde je. Když znáš pravdu Božího Slova a používáš ji jako zbraň, satanovy zdi se začnou drolit, jeho plány s tebou přestanou fungovat a jeho intriky se rozpadnou. Když rozumíš tomu, kým jsi „v Kristu“, pak máš nad ďáblem převahu a on už nemůže kontrolovat tvůj život.