„Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.“
Koloským 2:15

Když stál generál MacArthur na palubě americké letadlové lodi, na konci války v Tichém oceánu, v historickém okamžiku, který nikdy nebude zapomenut, přešel k Tojovi, japonskému vůdci, a veřejně mu sundal jeho veškeré symboly moci. A to samé udělal Ježíš pro tebe na kříži. „Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost a sílu a slavil nad nimi vítězství“ (Koloským 2:15). Tojo chtěl nejdříve klidné soužití, potom kompromis, potom ústupek. Ale nic z toho nedostal, protože neměl moc. Když hraješ jakoukoliv hru, protihráč s prázdnýma rukama se tě bude pokoušet oklamat a zastrašovat tě. Ale když víš, že vyhráváš, můžeš ho zastavit, protože v poznání je moc.
A tvá moc nad satanem pochází z poznání, že je poražený nepřítel. Byl kdysi známý jako pomazaný cherubín, ale nyní je Kristus ten pomazaný. Byl kdysi známý jako anděl světla, ale nyní je Kristus tím světlem světa. Byl kdysi známý jako jitřní hvězda, ale nyní je Kristus tou jasnou jitřní hvězdou. Byl kdysi tvůrcem písně, ale nyní Ježíš říká: „Budu zpívat uprostřed svých bratří“ (Židům 2:12, přel. z angl.). Byl kdysi známý jako jeden ze synů Božích, ale nyní Ježíš prohlašuje: „Já jsem ten Syn Boží.“ Satan je nazýván princem tohoto světa, ale Ježíš je králem králů a pánem pánů. Satan je nazýván řvoucím lvem, ale Ježíš je tím lvem pokolení Judova, který nad ním zvítězil (viz Zjevení 5:5).
Raduj se, satan je poražen!