„Řekl ženě: ,Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?‘ Žena hadovi odvětila: ,Plody ze stromů v zahradě jíst smíme…‘“    (1. Mojžíšova 3:1-2)

Jediná moc, kterou satan nad tebou má, je moc přesvědčovat. „Řekl ženě: ,Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?‘ Žena hadovi odvětila: ,Plody ze stromů v zahradě jíst smíme…‘ Had ženu ujišťoval: ,Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré a zlé.‘ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí… Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: ,Kde jsi?‘ On odpověděl: ,Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se‘“ (1. Mojžíšova 3:1-10).
Nikdy ten příběh nezapomeň! A také si zapamatuj toto: satan je výřečný a ty ho nikdy nepřekonáš. Moc přesvědčovat je neuvěřitelná věc. Módní průmysl tě může přesvědčit, abys vzal svůj šatník, za který jsi minulý rok zaplatil celé jmění, a nahradil ho tím, co prodávají nyní. V oblečení, ve kterém ses tehdy cítil dobře, teď dokonce nechceš, aby tě někdo viděl. Potíž je v tom, že za pár let se to oblečení, které jsi nosil minulý rok, vrátí zpět do módy; ty budeš chudý a módní magnáti budou bohatí. Pokušení se zcela týká přesvědčování. Ale pokud tě už Kristus přesvědčil, satan tě k ničemu nemůže přinutit.