„Hledal jsem mezi nimi muže, který by…se postavil v trhlině před mou tvář…“
Ezechiel 22:30

Kdosi řekl: „Modlitba hýbe rukou, která hýbe světem.“ Proto musíš vyhradit modlitbě správné místo ve svém životě – první místo.
Joni Eareckson Tada píše v knize „Úžasný vetřelec“ o Dianě, která trpí roztroušenou sklerózou: „Diana, ve své tiché svatyni, nepatrně pootočí hlavou na polštáři směrem ke korkové tabuli na zdi. Její oči spočinou na každé, připínáčkem připevněné kartičce. Na každé fotografii. Na každém natrženém kousku papíru pečlivě připíchnutém v řadě. Ticho je prolomeno, když Diana začne šeptat. Modlí se. Někteří lidé by se na ni podívali, ztuhlí a nehybní by potřásli hlavou. Jaká hanba, její život nemá žádný význam. Ale Diana je přesvědčená, že její život je důležitý a její modlitební úsilí něco znamená. Hýbe horami, které blokují cestu misionářům. Pomáhá otevírat oči duchovně slepým v jihovýchodní Asii. Zatlačuje království temnoty, které zatemňuje ulice patřící gangům na východě Los Angeles. Pomáhá matkám bez domova, zneužívaným dětem, sklíčeným dospívajícím a umírajícím zapomenutým starým lidem v pečovatelském domě na druhé straně ulice, ve které žije. Diana je přímluvce, prosebnice! Uslyšela Boží volání: „Hledal jsem mezi nimi muže, který by…se postavil v trhlině před mou tvář…“ (Ezechiel 22:30). Proto je Diana v první linii podporující Kristovo evangelium, podpírá slabé svaté, inspiruje pochybující věřící a dělá radost svému Pánu a Spasiteli.
Stojíš dnes kvůli někomu v trhlině? Buď povzbuzen. Tvé modlitby pohnou Bohem a On skrze ně k tobě přijde.