„Po těchto událostech se stalo…ve vidění slovo Hospodinovo…“ 1. Mojžíšova 15:1

Bůh zaslíbil Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země“ (1. Mojžíšova 12:3). To je velká vize! Ale Bůh věděl, že Abraham má víru ji přijmout. Pokud nenávidíš to, co musíš udělat, abys mohl naplnit svou vizi, pak je něco špatně. Prozkoumej pečlivě své motivy. Zjisti, zda existují nesrovnalosti mezi tím, kdo jsi, a tím, čeho se snažíš dosáhnout. Přijal jsi zodpovědnost za tu vizi? Máš u ní své srdce? Pokud usilování o tvou vizi vede k porušování tvých hodnot, potom potřebuješ získat jinou vizi. Možná, že problém spočívá ve tvém postoji:
1) Jsi příliš idealistický? Musíš přijmout způsob, jakým se tvoje vize vyvíjí a změnit svá očekávání ohledně toho, jak dlouho to bude trvat. Devadesát procent všech zklamání pramení z nerealistických očekávání.
2) Přestal jsi o tom denně snít? Musíš dovolit sám sobě každý den o tom trochu snít, zkoumat a přijímat možnosti. Buď tvořivý. Pokračovat ve snění ti pomáhá posunovat se dopředu.
3) Oceníš každý malý krok posunu dopředu? Jedním způsobem, jak se cítit naplněný, je oslavovat každý úspěch. Poznej, kdy míjíš předěl. Děkování Bohu za posun vpřed tě bude povzbuzovat k zachování pohybu kupředu.
4) Učinil jsi svým cílem osobní růst? Jediný způsob, jak naplnit velkou vizi, je růst s ní. Čím větší je vize, tím „větší“ musíš být k jejímu dosažení. Co ti Bůh zjevuje ve tvé současné situaci? Jak můžeš růst? Největší odměnou při úsilí o naplnění vize je to, kým se ve výsledku staneš.