Tajemství naplnění

„Všechno má určenou chvíli…je čas plakat i čas smát se…“ Kazatel 3:1-4

Optimisté mají sklon věřit tomu, že život je převážně dobrý; pesimisté mají sklon věřit tomu, že je převážně špatný. Život je obojí. A pouze ti, kteří si osvojí tuto pravdu, jsou schopni najít naplnění. Proč? Protože ti, kteří ji přijmou, ale

Modlitba (6)

„…proste, oč chcete, a stane se vám.“ Jan 15:7

V květnu 1996 spadlo letadlo na lince ValuJet 592 do floridských močálů Everglades a zemřelo tam 110 pasažérů. Námořní experti se pokoušeli s použitím speciální technologie objevit černou skříňku letadla, ale bez úspěchu. Hledači drželi provaz, který je udržoval rozmístěné metr od sebe, a

Modlitba (5)

„Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit…“ Římanům 8:26

Modlitba je jako záchranný systém s telefonním číslem 112. Jediné, co potřebuješ, je vytočit tato čísla a jsi okamžitě spojen s operátorem, který je vyškolen, aby zůstal klidný v krizových situacích, a je schopen tě spojit se záchrannou službou, od které je

Modlitba (4)

„Až mě bude volat, odpovím mu…“ Žalm 91:15

Bill Gates byl připojen k počítačové síti, které říkáme internet. Když je někdo uživatelem, účastníci mohou posílat elektronickou poštu (e-maily) dalším uživatelům internetu. Původně měl Gates mailovou adresu jako kdokoliv jiný. Ale dostal se do potíží, když časopis The New Yorker uveřejnil tuto jeho adresu.

Modlitba (3)

„…v modlitbách neustávejte.“ 1. Tesalonickým 5:17

Bible říká: „…v modlitbách neustávejte.“ Když si můžeš neustále dělat starosti, můžeš se také neustále modlit; jenom musíš zaměřit pozornost jinam!
Zkus si představit toto: přijela nepřátelská armáda, jejímž záměrem je vyhladit Izrael. Proto Mojžíš rozkázal Jozuovi: „Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi.