„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ Žalm 23:1

Jestli jsi zadlužený a máš starost o svou práci, pak:
1) Nepropadej panice. Obrať se ke zdroji vší moudrosti a čti tato slova: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek“ (Žalm 23:1). Opakuj si to během dne. Napiš si to na zrcadlo v koupelně, kde to uvidíš jako první věc každé ráno.
2) Udělej inventuru. „Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav (finance)…“ (Přísloví 27:23). Mnoho lidí neví, kolik dluží nebo jaké jsou jejich výdaje. Udělej si seznam dluhů a pravidelných výdajů, stanov si cíl, že budeš žít z toho, co si vyděláš, a něco si odlož na splácení dluhů.
3) Buď ukázněný. Předejdi problémům ještě dříve, než se objeví, tím, že přemůžeš démona okamžitého uspokojení. Když neznáš stav svých financí, pak je méně pravděpodobné, že budeš schopen zabrzdit, a skončíš tak, že utratíš peníze, které nemáš!
4) Buď tvořivý. Když Bůh stvořil ráj, zavodnil ho čtyřmi různými řekami, proto začni hledat další zdroje přijmu. Walt Disney byl vyhozen z práce v novinách kvůli nedostatku nápadů. Po interview v MGM řekli Fredovi Astairovi, že neumí hrát a ani není moc dobrý tanečník. Beethovenův učitel houslí ho prohlásil za beznadějného jako skladatele! Vidět příležitosti vyžaduje víru a překonávání překážek, vyžaduje to odvahu.
5) Buď tím, kdo dává. Těžké časy jsou špatným obdobím na to, abys přestal dávat Bohu. Vdova dala během období hladu poslední jídlo, které měla, Božímu služebníkovi Eliášovi. Výsledek? „…a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům“ (1. Královská 17:15). Je to těžké racionálně vysvětlit, ale spouštíš tím kohoutek Božího přísunu.