„Všechno má určenou chvíli…je čas plakat i čas smát se…“ Kazatel 3:1-4

Optimisté mají sklon věřit tomu, že život je převážně dobrý; pesimisté mají sklon věřit tomu, že je převážně špatný. Život je obojí. A pouze ti, kteří si osvojí tuto pravdu, jsou schopni najít naplnění. Proč? Protože ti, kteří ji přijmou, ale neosvojí si ji, se stanou otupělými, vypořádávají se s každou těžkostí s pokrčenými rameny a povzdechem. Možná přežijí, ale nebudou úspěšní. K tomu, abys byl úspěšný, musíš být aktivní, a to jak ve špatných časech, tak i v těch dobrých.
Když prozkoumáš životy úspěšných lidí, zjistíš, že vždycky dělají to, co je správné nezávisle na tom, jak se cítí. A protože dělají to, co je správné, nakonec se cítí dobře.
Na druhé straně neúspěšní lidé mají sklon čekat, až se budou cítit dobře před tím, než udělají to, co je správné. Výsledkem je, že nakonec neudělají to, co je správné a ani se necítí dobře.
Často se ti nebude líbit udělat nějakou správnou věc, ale stejně ji musíš udělat. Nelson Mandela řekl: „Odhalil jsem tajemství, že po výstupu na vysoký kopec člověk zjistí, že existuje mnoho dalších, na které musí vyšplhat. Na okamžik jsem se zastavil, abych odpočíval a přivlastnil si pohled na nádhernou vyhlídku, která mě obklopovala, abych se podíval zpět na tu vzdálenost, kterou jsem ušel. Ale mohu odpočívat jen na okamžik, protože se svobodou přichází zodpovědnost, a já se neopovažuji zdržovat se, protože moje dlouhá chůze není ještě u konce.“
Vždycky když uděláš tu správnou věc – navzdory tomu, jak se cítíš, navzdory tomu, co ostatní v reakci mohou říci nebo udělat – budeš sám se sebou spokojen. A toto nakonec silně ovlivní skutečnost, zda se budeš cítit naplněn.