„Radujte se s radujícími…“ Římanům 12:15

William Barclay řekl: „Je obtížnější gratulovat někomu jinému k jeho úspěchu, pokud to znamená zklamání pro nás, než s ním soucítit v jeho trápení… Pouze když naše ‚já‘ je mrtvé, můžeme se natolik radovat z úspěchu druhých jako ze svého vlastního.“
Dům Karen Ehman byl na prodej dvacet měsíců, když přišla její kamarádka a řekla, že její byl prodán za dvacet dnů. Ehman říká: „I když jsem byla nadšená…trochu jsem žárlila…to zhoršilo moje smýšlení, když Bůh zodpověděl modlitbu někoho jiného a odpověď na moji modlitbu vypadala jako ‚ne‘ nebo ‚ne teď hned‘. Jako dítě jsem žárlila na děti, které měly oba rodiče…na střední škole to byl vzhled a pěkné oblečení druhých dívek…vypadala jsem průměrně a i když jsem byla kamarádkou každého kluka, nebyla jsem ničí děvče. Na koleji jsem žárlila na dívky, jejichž modlitby za rytíře na bílém koni byly zodpovězeny… Když jsem se vdala, měla jsem potíže se samovolným potratem a odhodila jsem sny o mateřství… Nasadila jsem si úsměv na tvář a absolvovala další boje. Léčba závisti není snadná… Ale když voláš k Bohu, On ti řekne…věci…na které bys nikdy sám nepřišel (viz Jeremiáš 33:3). Místo žebrání, aby Bůh prodal můj dům, vzal mou bolest a něco udělal s mým mateřstvím, se musím zeptat, jestli se mě snaží naučit něco, co bych se sama nenaučila, kdyby mě zachránil; a jaké kvality se ve mně snaží vypěstovat. Bůh je ochoten a schopen odpovědět na naše modlitby podle svého vlastního plánu. Jeho cílem je, abychom rostli do podoby Jeho Syna.“
Pavel píše: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Římanům 12:15). Abys byl podobný Kristu, musíš být schopen obojího.