„Kdo je v Kristu, je nové stvoření.“ 2. Korintským 5:17

Jeden příběh vypráví o muži, který četl noviny a narazil na mapu světa. Vystřihl ji, rozstříhal na kousky a řekl svému malému synovi, aby ji znovu poskládal dohromady. Po chvíli mu chlapec řekl: „Udělal jsem to!“ Jeho otec užasl: „Tak rychle? Jak jsi to udělal?“ Jeho syn řekl: „Obrátil jsem to na druhou stranu a vzadu byl obrázek muže. Složil jsem obrázek toho muže dohromady – a obrázek světa byl pohromadě!“
Nemůžeš změnit svět, ale Kristus může změnit tebe, a když se to stane, tvůj svět začne zapadat dohromady. Bible říká: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové“ (2. Korintským 5:17).
Ale nedávej Ježíšovi jenom své srdce; dej Mu celý svůj život. Ano, zloděj na kříži našel vykoupení ve svém okamžiku smrti, takže neexistuje věková hranice, kdy člověk může být spasen. Ale J. O. Wilson upozorňuje: „Připusťme, že Pavel by byl spasen v sedmdesáti místo ve dvaceti pěti letech. Pak by v dějinách nebyl. Víme o Matthew Henrym, protože byl obrácen v jedenácti a ne v sedmdesáti, Jonathanu Edwardsovi, protože byl obrácen v osmi a ne v osmdesáti, Richardu Baxterovi, protože byl obrácen v šesti a ne v šedesáti. O kolik větší hodnotu má duše, která má celoživotní příležitost, než duše, která ji nemá! Jehňata mají větší hodnotu v oblasti duší než ovce, stejně tak jako je tomu na trhu.“