William Wilberforce (1)

„…ať to činí ze síly, kterou dává Bůh…“ 1. Petrova 4:11

William Wilberforce vyrůstal jako privilegované dítě, studoval na univerzitě v Cambridgi. Dva týdny po svých dvacátých prvních narozeninách byl zvolen do parlamentu, kde se stal vynikajícím řečníkem a politikem. Potom se setkal s Johnem Newtonem, autorem oslavné písně „Vzácná milost“. Bývalý kapitán

Nejlepší dar, jaký byl kdy darován!

„…zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ Lukáš 2:10

Pro mnoho lidí jsou vánoce smutným obdobím. Spisovatel Jon Walker píše: „Sedím v restauraci s rychlým občerstvením a pozoruji malou dívku, která oslavuje začátek vánoc se svou matkou. Její dárky jsou rozloženy po stole v restauraci a právě řekla: ‚Chybíš mi, mami.‘

Nepromeškej vánoce

„Kde je ten právě narozený král Židů?“ Matouš 2:2

Matouš zaznamenává: „Když se narodil Ježíš…mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ‚Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.‘… Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou;

Připomenutí z nebe

„…přemáhej zlo dobrem.“ Římanům 12:21

Je snadné zapomenout na to, proč tě Bůh spasil, k čemu tě povolal a jakým způsobem máš žít.
Takže tady je připomenutí z nebe: „Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V

Je ti odpuštěno (2)

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu… On ti odpouští všechny nepravosti…“
Žalm 103:2-3

Máme sklon odpouštět druhým snadněji než sami sobě. To se děje zejména tehdy, když selžeme v důležité oblasti jako je manželství či kariéra, nebo jsme svými skutky zranili druhé, nebo nám ublížily naše zlozvyky, nebo víme, že neděláme to, co