„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ Galatským 6:2

Pokud je tvou touhou být požehnáním pro druhé, musíš se zeptat sám sebe:
1) Jakým způsobem investuji sám do sebe? Nemůžeš dát to, co nemáš. Pokud nejsi zavázán k osobnímu růstu, nebudeš mít nic cenného, co bys mohl dát druhým. Proto ke své víře připoj ctnost, k ctnosti poznání (viz 2. Petrova 1:5). A stále připojuj!
2) Jakým způsobem investuji do druhých? Úspěch může způsobit, že budeš sobecký. I když co nejlépe využiješ svého přirozeného obdarování a tvrdě pracuješ, stále se z tebe může stát pletichář, který se ptá: „Co můžu od druhých získat?“ Místo toho se musíš ptát: „Co mohu druhým dát?
V knize „Matka Tereza – pojď, buď mým světlem“ sdílí malá řádová sestra se svými nadřízenými myšlenky o svém životě a povolání sloužit lidem. „Nevím, jak bude úspěch vypadat…ale pokud misionáři Charity přinesou radost do jednoho nešťastného domova…když jedno nevinné dítě z ulice uchovají čisté pro Ježíše…způsobí, že jeden umírající člověk zemře v pokoji s Bohem…myslím si, Vaše Milosti, že by stálo za to nabídnout všechno…jenom kvůli tomu jednomu…protože by to způsobilo velikou radost v Ježíšově srdci.“
Matka Tereza inspirovala mnohé z nás, setkala se s prezidenty i králi a vytvořila model prospěšné služby ve světě. Nicméně její sen pomáhat druhým začal jako malý, cílem bylo ovlivnit jeden nešťastný domov, jedno nevinné dítě, jednu umírající osobu. Způsob, jakým můžeš být požehnáním světu kolem sebe je dělat to jako ona – hezky jedno po druhém.