„Není dobré, aby člověk byl sám…“ 1. Mojžíšova 2:18

Boží plán pro tvůj život vždycky vyžaduje budování vztahů s těmi správnými lidmi. Abys mohl uspět, musíš být schopen rozpoznat tyto lidi a pracovat s nimi. Pamatuješ na Jonatana, který miloval Davida dokonce za cenu vlastního života? Nebo Rút, která milovala svou ovdovělou tchýni Noemi a dala jí důvod, proč znovu žít? Nebo na Pavla, který napsal: „Vždyť nemám nikoho, jako je on (Timoteus)…všichni si hledí jen svého…“ (Filipským 2:20-21). Bůh by neudělal to, že by řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám“ (1. Mojžíšova 2:18), a potom ti řekl, abys všechno udělal sám. Ale možná jsou ve tvém životě oblasti, které potřebují být zahojeny, než budeš moci vstoupit do těchto vztahů a radovat se z nich.
Je veliký rozdíl mezi „využíváním“ vztahů a „propojením srdcí“. Propojení srdcí se tak rychle „neobnosí“. Proto Bohu dovol, aby na tobě pracoval. Až budeš připraven, On připraví nezbytné kroky. Mezitím Ho lépe poznávej. Učiň Jeho názor zdrojem své sebeúcty. Pokud tě poslední vztah připravil o vědomí hodnoty a duchovně tě vyčerpal, využij tohoto času k tomu, aby ses znovu postavil na nohy. Možná už nikdy nebudeš mít tuto příležitost.
A ještě jedna myšlenka: začni milovat tak jako Bůh. On vidí tvou nedokonalost, poradí si s tvým odmítnutím, a přesto tě miluje. To by ti mělo pomoci nezavrhovat někoho jen proto, že udělal chybu. Nevyhodil bys přece své auto kvůli tomu, že je na něm vadná část, ne? Kdyby ti Bůh odpouštěl tak, jako ty odpouštíš druhým, jak bys vypadal? Tak dovol Bohu, aby tě naučil, jak budovat trvalé vztahy.