„On utvořil srdce každého z nich…“ Žalm 33:15

Tvůj modlitební styl by měl být v souladu s tím, jak tě Bůh stvořil. Ano, můžeš se učit od lidí, kteří jsou v modlitbě zkušenější než ty, ale musíš být opatrný, abys je neučinil normou, nebo aby ses nestal jejich kopií. Je špatné nutit se do něčeho, co dělají druzí, pokud se v tom ve svém duchu necítíš dobře. Nesnaž se držet krok s někým, nebo kopírovat něčí modlitební styl. A neciť se povinen uplatňovat každý modlitební princip, který ses naučil, pokaždé, když se modlíš. Většina z nás má strach nebýt jako všichni ostatní. Je pro nás pohodlnější řídit se určitými pravidly, než se odvážit následovat vedení Božího Ducha. Když následujeme pravidla vytvořená lidmi, děláme radost lidem. Ale když vykročíme ve víře a následujeme Božího Ducha, děláme radost Jemu.
Nemusíš se cítit být tlačen k tomu, aby ses modlil určitým způsobem, určitou dobu, nebo aby ses při modlitbě zaměřoval na určité věci jen proto, že to dělají druzí lidé. „Odvaž člun od přístavního mola,“ jak se říká, a dovol přílivu Božího Ducha, aby tě nesl, kamkoliv si přeje. Když máš kontrolu, víš, co se následně stane. Ale když dovolíš Božímu Duchu, aby převzal vedení, zažiješ v životě mnohá překvapení. Úžasná překvapení! Musíš být odhodlán být sám sebou a odmítnout strávit svůj život pocitem viny, kvůli tomu, že nejsi jako někdo jiný. Bible říká: „On utvořil srdce každého z nich…“ (Žalm 33:15). Takže když přijde na modlitbu, dnešní slovo pro tebe zní: „Buď sám sebou.“