„…toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha.“ Nehemjáš 6:16

Velký, silný hráč, poté, co dal gól za svůj americký fotbalový tým, začal tančit a bít se do prsou, jakoby říkal: „Koukejte na mě, jsem nejlepší.“ Pak se míč dostal do jiných rukou a tým protihráčů s ním běžel zpět, následoval sedmdesát metrů dlouhý kop a míč byl položen do brankoviště. Ale na rozdíl od prvního hráče, tento hráč, který provedl kop, rychle poděkoval Bohu, než se otočil, aby oslavoval se svým týmem.
Nyní se seznam s jiným týmovým hráčem, Nehemjášem, královským číšníkem. Když uslyšel o zničených hradbách Jeruzaléma, odsunul stranou své vlastní problémy a zaměřil se na problémy národa. Nehemjáš cítil tak velké břemeno za město, kde jeho předci byli pochováni, že řekl „Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu“ (Nehemjáš 1:4). Vzpomněl si na své kořeny a připomněl Bohu Jeho smlouvu s Jeho lidem, v podstatě modlitbou: „Vím, kdo jsi, a vím, kdo jsme my. Tvůj lid tě odmítl, ale my se vracíme a ty nám můžeš dát úspěch.“ Bůh naplnil Nehemjášovy modlitby a zdi Jeruzaléma byly vybudovány za dvaapadesát dní. „Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí, velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha“ (Nehemjáš 6:16).
Když Bůh hledá vůdce, ví, s jakým typem člověka může počítat. Ví, že vůdce, který je týmovým hráčem, může změnit slabost v sílu, překážky v odrazový můstek a pohromu ve vítězství. Možná sám sebe nevidíš jako vůdce, ale lidé tě denně sledují. Otázkou je, zda vědí, koho následuješ? A to se týká Jeho – ne tebe.