Růst k vůdcovství

„Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ 1. Korintským 3:9

V jednom kresleném filmu sedí vedoucí pracovník opuštěně za velkým psací stolem. Na druhé straně pokorně stojí muž v pracovním oblečení, který říká: „Jestli vás to potěší, tak na dně je osamělost také.“ Pravda je taková, že se setkáš s osamělými lidmi na vrcholu,

Hrát druhé housle

„…nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe…“    Filipským 2:3

Frances Green byla starší dáma v důchodu. Každý rok posílala jeden dolar na setkání Republikánské národní strany. Jednoho dne dostala pozvání na setkání s prezidentem Reaganem. Neuvědomila si, že by jí strana měla při této příležitosti poskytnout štědrý dar, takže

Jak dosáhnout finančního zabezpečení

„Sedm let hojnosti v egyptské zemi skončilo…“ 1. Mojžíšova 41:53

Bible říká: „Nashromáždil takové množství obilí… Sedm let hojnosti v egyptské zemi skončilo a nastalo sedm let hladu, jak řekl Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb“ (1. Mojžíšova 41:49-54).Ron Blue nás učí ve své knize „Přežít

„Malé lišky“

„Lišky nám schytejte…plenící vinice…“ Píseň 2:15

Michelangelo jednou tesal postavu z mramoru, zatímco se jeho kamarád díval. Ten později odešel za svou prací, a když se vrátil, řekl: „Vidím, že jsi na své soše nepracoval.“ Velký umělec řekl: „Pracoval jsem bez přestání od té doby, co jsi odešel.“ Jeho kamarád se zeptal: „Jak

Je to pouze část životní cesty (5)

„…se zkouškou vám připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Podívej se na poslední část tohoto verše: „…se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13). Než tě armáda pošle do bitvy, nejdříve tě pošle do výcvikového tábora. Vstáváš za úsvitu a běháš kilometry s těžkým