Jsi vystresovaný kvůli penězům? (2)

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu…“ Izajáš 48:17

Nejlepší způsob, jak překonávat finanční tíseň, je důvěřovat Bohu, že naplní tvé potřeby. Řekneš: „To je pěkné, ale co Bůh ví o mých záležitostech?“ Víc než si myslíš! On je řídící centrálou celého světa. Co se týče úspěšných

Jsi vystresovaný kvůli penězům? (1)

„Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on…“    5. Mojžíšova 8:18

Příběh o Elijášovi, kterého krmili havrani, nás učí, že Bůh se o nás může starat i při špatné hospodářské situaci (viz 1. Královská 17:1-7). Příběh o Josefovi nás učí, že když následujeme Boží plán, budeme mít vše,

Tajemství uspokojení

„…naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.“ Filipským 4:11

Kdyby peníze zajišťovaly štěstí, nebyli by bohatí lidé šťastnější než kdokoliv jiný? Studie ukazují, že často nejsou. Šťastní lidé se neřídí penězi, řídí se Bohem daným nadšením. V knize „Co vědí šťastní lidé“ Dan Baker píše: „Vypadalo to, že ten muž přede

Čtyři lekce naučené během cesty (2)

„Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.“    Jeremjáš 33:3

3) Naučíš se tajemství modlitby. Cítíš se ztracen na neznámém území, nejistý, protože nevíš, jaký by měl být tvůj příští krok? Bůh si používá takových období k tomu, aby získal tvou pozornost, přitáhnul tě zpět

Čtyři lekce naučené během cesty (1)

„Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin“ Přísloví 16:9

Vzpomínáš si, že jsi potřeboval automapu, když jsi jel na výlet? Teď si ve svém autě jenom naprogramuješ svůj cíl cesty do GPS navigace a ta ti řekne, kde a kdy máš odbočit, jak je to daleko k nejbližší