„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu…“ Izajáš 48:17

Nejlepší způsob, jak překonávat finanční tíseň, je důvěřovat Bohu, že naplní tvé potřeby. Řekneš: „To je pěkné, ale co Bůh ví o mých záležitostech?“ Víc než si myslíš! On je řídící centrálou celého světa. Co se týče úspěšných systémů, nikdo neví více než On. Stvořil vesmír v tak přesném uspořádání, že když se jedna hvězda posune o dva stupně mimo oběžnou dráhu bez Jeho svolení, celá záležitost způsobí vesmírný chaos. Ale když potřebuje přesunout hvězdu, může to udělat tak, jak to udělal pro mudrce o prvních vánocích. Wall Street by se od něj mohla naučit pár věcí! Zde je část Jeho shrnutí: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš“ (Izajáš 48:17). Pokud chceš lépe prosperovat, vstup do partnerství s Bohem. Znamená to, že můžeš zůstat doma a nechodit do práce, jít rybařit a Bůh bude platit tvoji hypotéku? Ne, Bůh neodměňuje lenost a neschopnost!
Jeden příběh vypráví o pastorovi, který zastavil, aby obdivoval zahradu jednoho člena svého sboru. „Není Boží dílo nádherné?“ řekl. Dotyčný se nad tím zamyslel a potom odpověděl: „Ano, ale měl jste to vidět, když to Bůh měl celé sám pro sebe.“ Pochop toto:
1) Musíš vstát a jít do práce.
2) Musíš se poradit s Bohem, než uděláš rozhodnutí.
3) Musíš ctít Boha svými desátky a oběťmi (viz Malachiáš 3:8-12).
4) Až uděláš to nejlepší, co jsi mohl, musíš důvěřovat Bohu, že se postará o zbytek.