„A to je láska: žít podle Božích přikázání…“ 2. Janova 1:6

Modli se každé ráno: „Pane, ať už se mi podaří udělat cokoliv dalšího nebo ne, pomoz mi strávit tento den tím, že budu milovat Tebe i druhé, protože Tvoje Slovo říká, že o tom je celý život.“ Pokud to uděláš, budeš jednat s lidmi kolem sebe laskavěji. A oni si toho všimnou. Začneš vyhrávat v oblastech, kde jsi prohrával.
Čím více času někomu věnuješ, tím více mu ukážeš, jak je pro tebe důležitý. Nestačí mu říci, že je důležitý, musíš to dokázat tím, že do něj budeš investovat. Ten nejlepší způsob, jak vyhláskovat lásku, je Č-A-S. Láska není to, co si o druhých myslíš nebo co k nim cítíš; ne, týká se to toho, kolik sebe jim dáváš. Především muži s tímto zápasí. Říkávají: „Nerozumím své manželce a dětem. Zajišťuji všechno, co potřebují. Co více by mohly chtít?“ Chtějí tebe! Chtějí tvoji pozornost! Láska se tak upřeně soustředí na toho druhého, že zapomíná na sebe. Tento druh pozornosti sděluje: „Natolik si tě vážím, že ti dávám to nejvzácnější, co mám – svůj čas.“ Proč je nyní ten nejlepší čas vyjádřit svou lásku? Protože nevíš, jak dlouho ještě k tomu budeš mít příležitost. Okolnosti se mění, lidé umírají, děti rostou. Pravda je taková, že co se týče zítřka, nemáš žádnou záruku. Pokud chceš vyjádřit svou lásku, bylo by lepší, abys to udělal teď.
Takže s kým potřebuješ začít trávit více času? Co potřebuješ vyřadit ze svého seznamu, aby to bylo možné? Nejlepším využitím života je láska, nejlepším vyjádřením lásky je čas, a ten nejlepší čas pro lásku je nyní.