„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Svět nám říká, že naše hodnota je spojena s naším „výkonem“. Zatímco rosteme, jsme neustále srovnáváni. Když se nás zeptali, proč jsme v něčem nebyli tak dobří jako náš bratr nebo sestra, byli jsme přesvědčeni, že jsme dělali to nejlepší, a neměli jsme na tuto otázku žádnou odpověď. Proto jsme se rozhodli zkusit to usilovněji, ale nezáleželo na tom, jak tvrdě jsme se snažili, stále někdo nebyl spokojen. Dávali nám najevo: „Něco je s tebou špatně.“ To nás zcela vyčerpává, mate a frustruje. Mnohé z nás to přivádí k poradenské službě, zatímco vše, co potřebujeme, je ujištění o Boží bezpodmínečné lásce!
Tvé špatné chování se nezmění, dokud nepoznáš, že jsi milovaný Bohem bez ohledu na to, co děláš. A toto Ježíš umožnil skrze kříž. Proč je tak důležité tomu uvěřit? Protože dokud nebudeš vědět, kým jsi v Kristu, budeš klopýtat a namlouvat si, že tvoje přijetí Bohem je založeno na výkonu. Tvé přijetí Bohem je založeno na výkonu, ale ne na tvém – na Kristově! Ježíš tě miluje bezpodmínečně a chce s tebou pracovat. A nejlepší je, že tě při tom neobviňuje! Rozumí tvé povaze, tvým zápasům a dokonce i falešnému základu, na kterém jsi postavil své sebehodnocení. On nejen rozumí – On pečuje. Když jednou vstoupíš do osobního vztahu s Kristem, On začne postupně utišovat tvou bolest, odhalovat tvou skutečnou hodnotu a uvolňovat tvé dary. Kousek po kousku obnoví všechno, co ti satan ukradl. A zatímco se toto všechno děje, ty jsi bezpečně umístěn „v Kristu“. Proto jsi pro Něj vždycky přijatelný.