Pozdravuji vás já, Tercius, písař tohoto dopisu.“ Římanům 16:22

Pavel se obklopil lidmi, kteří byli ochotni položit za něj své životy (viz Římanům 16:3-4). Někteří z nich jsou fakticky neznámí. Slyšel jsi někdy o Terciovi? Zaznamenal Pavlovy myšlenky, abychom je mohli číst. Všichni víme o Timoteovi, ale víš o Gaiovi? Ten svůj dům otevřel Pavlovi i veškeré církvi (viz Římanům 16:23). Mnozí sloužili ve stínu, aby Pavel mohl pracovat ve středu veřejného zájmu.
Je smutné, když se někteří vůdci dostanou na vrchol a tráví svůj čas tím, že se pokoušejí druhé odstrčit dolů. Hrají si na „krále kopce“ kvůli nezralosti, nejistotě a soutěživosti. Možná to na chvíli funguje, ale nemá to dlouhého trvání. Když je tvým cílem srážet druhé dolů, trávíš svůj čas a energii sledováním lidí, o kterých si myslíš, že ti udělají totéž. Je to ubohý způsob života a není to zábavné pro ty, kteří s tebou musejí pracovat.
Jules Ormont řekl: „Velký vůdce se nestaví nad své následovníky v ničem kromě zodpovědnosti.“ Když jsi v pozici vůdce, nespoléhej na svůj titul, kterým bys mohl přesvědčovat druhé, aby tě následovali. Buduj vztahy. Získávej lidi. Pokud nemáš rád lidi, pak jsi jen několik kroků od toho, abys jimi manipuloval. Když se to stane, nikdo s tebou nevydrží dlouho.
Před několika lety tři úspěšní tenoři – José Carreras, Plácido Domingo a Luciano Pavarotti – měli společné představení. Když se reportér pokoušel zjistit, jestli mezi těmito největšími hvězdami bylo nějaké rivalství, Domingo odpověděl: „Ne, nemůžete být rivaly, když společně tvoříte hudbu.“