„…abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Židům 4:16

Bible říká: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16). Vyrůstáme s tím, že nám říkají: „Jestli něco chceš, musíš pro to něco udělat.“ Ale silná pracovní morálka může překroutit tvé myšlení ohledně přijetí toho, co ti Bůh chce dát zadarmo. Bůh vždycky vylévá své požehnání a ty, jako prázdná, žíznivá nádoba, se musíš naučit otevřít své srdce tomu, co On nabízí. „Získat“ naznačuje dosáhnout něčeho vlastním úsilím. „Dostat“ naznačuje přijetí toho, co je zdarma a laskavě nabízeno. Ježíš přišel, aby nás vysvobodil od zápasů, ne aby nás pozval do nového způsobu zápasu pod vlajkou křesťanství. Potřebujeme si uvědomit, že veškeré Boží požehnání je dáno díky milosti a přijímáno vírou.
Jeden biblický učitel píše: „Vždycky jsem se pokoušel ‚něco‘ dělat a Boha jsem si nevšímal. Pokoušel jsem sám sebe změnit, změnit svou rodinu, okolnosti, které se mi nelíbily, dokonce jsem se pokoušel rozšířit svou službu. Ale Bůh nám nikdy nedovolí, abychom byli úspěšní bez Něj. Kdyby to udělal, přivlastnili bychom si všechny zásluhy. Nakonec jsem se naučil modlit se za všechno, co potřebuji a dovolil jsem Bohu, aby to naplnil svým způsobem a ve svém čase. Když jsem to udělal, vstoupil jsem do Jeho pokoje.“ Ale abys mohl žít tímto způsobem, musíš si uvědomit svou důležitost pro Boha a naučit se počítat s Jeho milostí. Pravda je taková, že On je více než ochoten ti pomoci, když se vzdáš svého postoje nezávislosti.