„A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.“ 1. Samuelova 9:27

Zde je staré Písmo s moderním poselstvím: „Sestupovali k okraji města. Tu řekl Samuel Saulovi: … ‚A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo‘“ (1. Samuelova 9:27). Dnes nám říkají, že kvůli tomu, abychom uspěli, musíme běhat rychlostí stovek kilometrů za hodinu a vydržet to, dokud nepadneme vyčerpáním. A co je stinnou stránkou toho všeho? Naše chození s Pánem se zpomalí na ploužení se, nebo se zcela zastaví. Naše zaneprázdněnost vede k duchovní prázdnotě. Být součástí honičky může být vzrušující a uspokojující, ale zůstává málo nebo žádný čas pro Boha. Nemusíš podnikat. Podívej se na matky s malými dětmi: každou minutu jsou pohlceny malými tvory, kteří je tahají, čmárají po zdech a roznášejí bahno po podlaze a potom mají odvahu probudit je uprostřed noci.
Pokud se ti to děje, musíš říci: „Přestávka! Odmítám svěřit svůj duchovní život autopilotovi, odříkávat nesmyslné modlitby a listovat Biblí, aniž bych ji studoval nebo podle ní žil. Zaplatím za to jakoukoliv cenu, abych chodil s Bohem.“ Nebude snadné to udělat. Budeš muset začít říkat „ne“ na určité věci a riskovat, že některým lidem neuděláš radost. Ale je to jediný způsob, jak získat pokoj s Bohem a být v postoji, kdy jsi schopen slyšet, co ti On říká. Nikdo nikdy neřekl, že život křesťana je snadný, ale je něco na světě tak podobně trvale důležitého a uspokojujícího?