„Víra pochází ze slyšení poselství…skrze slyšení Slova.“ Římanům 10:17, přel.z angl.

Co to znamená „chodit vírou“ (viz 2. Korintským 5:7, přel. z angl.)? Je to zásadně odlišné od žití podle toho, co vidíme, podle důvodu, emoce nebo intelektu. Volá tě to k tomu, abys žil nad těmito věcmi. To tě uschopňuje vstoupit do oblasti nadpřirozených možností, protože Ježíš řekl: „Všechno je možné tomu, kdo věří“ (Marek 9:23). Zde je několik biblických principů ohledně víry, které ti pomohou:
1) Víra nemá kořeny v lidském úsilí. Sebevědomí a intelektuální bystrost k ní neposkytují oprávnění. Optimismus, štěstí a společenské kontakty k ní také nevedou. Studium náboženských předpisů ji také neposílí.
2) Víra má kořeny v neomezené Boží moci a neměnícím se Slovu. „Víra pochází ze slyšení poselství a poselství přichází skrze slyšení Slova“ (Římanům 10:17, přel. z angl.). Boží Slovo, přijaté a spočívající v tobě, nepřetržitě buduje tvou víru. Není vyžadováno žádné mimořádné úsilí se zaťatými zuby. Jednoduše se rozhodneš věřit tomu, co Bůh říká, a reagovat na to.
3) Chodit vírou vyžaduje jednání. „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích“ (Jakub 2:18). Dokud nejednáš, tvá víra je bez užitku. „Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá“ (Jakub 2:17). V okamžiku, kdy jednáš, tvá víra se probudí k životu a vybízí Boha, aby jednal ve tvůj prospěch. Dnes na tebe Bůh čeká, až začneš jednat, aby ti mohl odpovědět. I když se na to necítíš, zeptej se sám sebe: „Co by byl můj první krok víry, kdybych opravdu chtěl jednat?“ Udělej to! Budeš chodit vírou a sklízet odměnu! (viz Židům 11:6).