Cena vize, kterou ti dal Bůh (3)

„Pro něho jsem všecko ostatní odepsal…“ Filipským 3:8

Zastav se a pozorně poslouchej, co říkají lidé kolem tebe. Mnozí z nich vyjadřují lítost, protože se vzdali vize z dřívějších let: kariéry, které se nevěnovali, příležitosti, které se nechopili, vztahu, který zanedbali a nechali zemřít. O desítky let později se k tomu vrátí a

Cena vize, kterou ti dal Bůh (2)

„Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti…
2. Korintským 11:23

Následuje „pokračující“ cena. Všichni chceme to, co mají úspěšní lidé. Problémem je ale, že nechceme platit cenu, kterou oni zaplatili na začátku a stále platí každý den.
Pavel objasňuje skutečný příběh, který souvisí

Cena vize, kterou ti dal Bůh (1)

„A vůbec všecko pokládám za ztrátu…“ Filipským 3:8

Tvoje vize se nikdy nenaplní, pokud nejsi ochoten zaplatit cenu, která k tomu patří. A ta cena se neplatí jednou, ale po celý život.
Nejdříve se potkáš s „počáteční“ cenou. Budeš muset udělat osobní a někdy bolestivé oběti. Možná budeš muset odejít od atraktivních

Stav tvého srdce

„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ Přísloví 4:23

Srdeční choroba tě zabije, pokud ji včas nezjistíš a neléčíš. To je pravda – fyzicky i duchovně. Proto Bible říká: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23).
Chtít vypadat co nejlépe je chvályhodné.

„Děkuji ti“

„Bůh…nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali…“ Židům 6:10

Myslíš si: „Dělám toho tolik pro druhé; chtěl bych jen malé ocenění na oplátku.“ Ale vypadá to, že se ti žádného nedostane, takže se cítíš neoceněn a brán samozřejmě. Přitom jde jenom o dvě jednoduchá slova, ale jak mnoho znamenají: „Děkuji