Hledáš spokojenost?

„Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny…jež vodu neudrží.“    Jeremjáš 2:13

Je snadné být spokojený, když se věci v životě dějí tak, jak chceš. Ale jak často se to stává? Bible říká, že se máme učit být „spokojeni s tím, co máme“ (viz Filipským 4:11), protože

Neztrať kontrolu!

„…hořekování si hoví v klíně hlupáků.“ Kazatel 7:9

Slovo „hněv“ je v angličtině jen o jedno písmeno rozdílné od slova „nebezpečí“. Když nad sebou ztratíš kontrolu, riskuješ, že ztratíš i jiné věci, jako jsou úcta druhých nebo možnost najít konstruktivní řešení. Ale hněv vůči lidskému utrpení není pouze správný a náležitý; je urychlujícím

Boží časový plán

„Když vytrváte, získáte své životy.“ Lukáš 21:19

Když tě Bůh přiměje, abys na něco čekal déle než chceš, učí tě trpělivosti. Tvé emoce jsou jako divoký kůň – potřebují otěže. „Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:36). Tvá netrpělivost vyvolává v tobě i ve všech

Kořeny a křídla (5)

„Proto opustí muž svého otce i matku…“ 1. Mojžíšova 2:24

Zdravé rodičovství vyžaduje, abys nalezl správnou míru nezávislosti pro každé své dítě. Některé děti se vzdálí dříve, některé později, některé dělají malé, nesmělé kroky, některé sebevědomě skočí do mezery. V této záležitosti neexistují „dobré“ a „špatné“ děti, jenom děti, které jsou jen více

Kořeny a křídla (4)

„Proto opustí muž svého otce i matku…“ 1. Mojžíšova 2:24

Nemůžeš své děti vždycky uchránit před zraněním. „Ve světě máte soužení“ (Jan 16:33). Buď budou zraněné a naučí se jednat s realitou, nebo se udusí ve tvé ochraně, nikdy nedospějí – což je zranění mnohem smutnější, bolestivější a více vysilující. Co to zahrnuje,