„Proto opustí muž svého otce i matku…“ 1. Mojžíšova 2:24

Jestli jsi uspěl jako rodič, poznáš, až tvé děti budou schopny tě opustit, vyjít ven a vybudovat svůj vlastní úspěšný život. Nikdy s nimi nepřerušíš vztah, ale přijdou časy, kdy budeš muset přestříhnout „pupeční šňůru“ a nechat je stát na jejich vlastních nohou. Pamatuj, že děti, které právě teď vychováváš, patřily Bohu ještě před tím, než patřily tobě. „Hospodinova je země se vším, co je na ní…“ (Žalm 24:1). Jsi učitel, ne vlastník, a tvoje příležitost učit je velice odpovědná. Tvé děti se narodily, aby „odešly“, ne aby zůstaly. Nemůžeš kontrolovat tikot jejich biologických hodin. Tvým úkolem je připravit je na odchod. Po dalších několik dní budeme mluvit o tom, jak poskytnout svému dítěti „kořeny a křídla“.
Než dozraje ovoce nebo zelenina, musí prospívat kořeny. A zdravé kořeny vyžadují zdravou hlínu se správnými prvky pro výživu a ochranu rostlin. Kořeny jsou také závislé na spojení s hlínou. Existují dva druhy rodin:
1) Ty, které nabízejí „nepevný vztah“. Spojení rodiče a dítěte je nejednoznačné, neujasněné, lhostejné nebo dokonce nedbalé, což vede k tomu, že děti se cítí citově nechráněné, nejsou si jisté, zda jsou chtěné a milované, i když zoufale potřebují obě tyto věci. Těmto dětem chybí důvěra, sebeúcta, citová síla a odvaha riskovat.
2) Ty, které nabízejí „bezpečné vztahy“. Spojení rodič – dítě je vyjádřeno a důsledně upevňováno. Dokonce i během nutných nepřítomností se jejich děti cítí bezpečně a pevně spojeny. Takové děti se stanou duchovně, společensky a citově schopné a mají sebeúctu a odvahu potřebnou k tomu, aby čelily problémům, které jim život postaví do cesty.