„Bůh…nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali…“ Židům 6:10

Myslíš si: „Dělám toho tolik pro druhé; chtěl bych jen malé ocenění na oplátku.“ Ale vypadá to, že se ti žádného nedostane, takže se cítíš neoceněn a brán samozřejmě. Přitom jde jenom o dvě jednoduchá slova, ale jak mnoho znamenají: „Děkuji ti!“ Je to dlouho, co jsi je slyšel? Jestli to tak je, pochop toto: druzí ti možná nepoděkují, ale tvůj nebeský Otec si cení všeho, co děláš a kým jsi. Tvoje práce možná není oslavována, ale nebude neodměněna. Bůh tě postavil přesně tam, kde tě potřebuje. Každý den naplňuješ Jeho záměr. Když toto přijmeš, budeš nacházet radost a smysl v tom, co děláš. Bůh je tím důvodem – ostatní jsou jenom příjemci! Nedovol, aby reakce někoho jiného rozhodla o tvé míře radosti. Možná si toho ten druhý nevšimne, ale Bůh si všimne. On si všímá každého dne a každého detailu ve tvém životě. „Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím“ (Židům 6:10).
Pavel píše: „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše…“ (Koloským 3:17). To je ono – dělej to pro Něj! Proč se nepomodlit tuto modlitbu: „Pane, všechno, co dělám, dělám pro Tebe. Vím, že si mě ceníš; podívej se na ta požehnání, která jsi mi dal! Proto Tě budu chválit a uctívat celý tento den svými myšlenkami, svými slovy a svými skutky. V Kristově jménu. Amen.“