„Pro něho jsem všecko ostatní odepsal…“ Filipským 3:8

Zastav se a pozorně poslouchej, co říkají lidé kolem tebe. Mnozí z nich vyjadřují lítost, protože se vzdali vize z dřívějších let: kariéry, které se nevěnovali, příležitosti, které se nechopili, vztahu, který zanedbali a nechali zemřít. O desítky let později se k tomu vrátí a více o tom přemýšlejí. Ale pro některé je to příliš pozdě. Nemohou dosáhnout své vize za žádnou cenu. Pro některé je to možné, ale cena je mnohem vyšší.
John Maxwell píše ve své knize Otestuj svou vizi: „Jít za vizí je jako šplhat na horu. Nikdy nedosáhneme vrcholu, pokud neseme příliš velkou hmotnost. Když vstupujeme do každé nové fáze výstupu, čelíme rozhodnutí. Poneseme s sebou dále tyto věci, položíme věci, které nám nepomohou ve výstupu, vyměníme to, co máme, za něco jiného, nebo zcela s výstupem skončíme? Mnozí lidé se pokoušejí vzít příliš mnoho věcí s sebou…když úspěšní lidé šplhají, zbavují se věcí nebo je začnou vyměňovat kvůli tomu, aby dosáhli vyšší úrovně… Platby nutné k dosažení vize nikdy nekončí. Cesta pokračuje pouze tehdy, když stále platíš cenu. Čím výše chceš jít, tím více toho musíš vzdát. Čím vyšší je cena, kterou platíš, tím větší je radost, kterou pociťuješ, když nakonec dosáhneš vize.“
Někdo řekl, že úkol bez vize je otročinou. Vize bez úkolu je jen denním sněním. Ale úkol s vizí je cestou k vítězství a k úspěchu.