„Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“ 2. Mojžíšova 33:14

Pokud nebudeš trávit čas v Boží přítomnosti, budeš pod povrchem vždycky pociťovat nejistotu. Jsou určití lidé, od kterých čerpáme bezpečí jenom tím, že jsme s nimi; díky jejich přítomnosti a přístupu k životu se cítíme lépe. Stejně tak, když potřebuješ být pozvednut a posílen, musíš trávit čas s Bohem. Být v Jeho přítomnosti je jako být v místnosti naplněné parfémem. Odneseš si tu vůni s sebou, když odcházíš.
Mojžíš trávil hodně času s Bohem. Věděl, že bez Boží přítomnosti jeho život nemá hodnotu. Umíš si představit, že jsi zodpovědný za každodenní péči o milióny lidí a vedeš je z jedné země do druhé – pěšky? Je to neskutečné. A jako by to nestačilo, Izraelci trávili mnoho svého času stížnostmi na svůj životní úděl a hledali chyby na Mojžíšovi. Když něco nefungovalo, byl jejich nejoblíbenějším terčem. Byla to ideální situace na zbláznění se. Ale Bůh řekl Mojžíšovi: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí“ (2. Mojžíšova 33:14).
Bůh ti může dát odpočinutí uprostřed potíží a pokoj uprostřed konfliktu. To zahrnuje i obtížné pracovní prostředí nebo domov, který je v neustálém chaosu. Boží přítomnost ti může pomoci projevit lásku v reakci na špatné zacházení a trpělivost v dobách stresu. Může ti pomoci vnést pozitivní změnu bez mnoha slov a cítit se dobře kvůli tomu, jak jsi věci zvládl. Proto dnes prožívej čas v Boží přítomnosti.