„Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.“ Přísloví 13:4

Slovo „píle“ zahrnuje takové kvality jako jsou pilná práce, poctivost, vytrvalost a úsilí o znamenitost. Překlad Bible The New Living Bible Translation to říká takto: „Líní lidé toho chtějí hodně, ale dostanou málo, ale ti, kteří pilně pracují, budou prosperovat.“
Jeden expert říká: „Úspěch nepřichází tak, že jsi o sto procent lepší než tvá konkurence, ale z toho, že jsi o jedno procento lepší ve stu různých věcí.“ Redaktor svazu podnikatelů Dale Dauten říká: „Pokud chcete být tvořiví ve vaší firmě, ve své kariéře a ve svém životě, všechno to spadá do jednoho jednoduchého kroku…jednoho kroku navíc. Když se setkáte se známým plánem, položte si otázku: ‚Co dalšího můžeme udělat?‘“ Pokud chcete uspět, musíte udělat více – možná více, než chcete, více než vaše konkurence, více, než kolik si myslíte, že jste schopni udělat.
Básník William Arthur Ward řekl: „Udělám více, než že někam budu patřit – budu se podílet. Budu dělat více než se zajímat – pomohu. Budu dělat více než věřit – budu to uvádět do praxe. Budu více než čestný – budu laskavý. Udělám více, než že odpustím – zapomenu. Budu dělat více než snít – budu pracovat. Budu více než učit – budu inspirovat. Budu dělat více než se učit – budu druhé obohacovat. Budu více než dávat – budu sloužit. Budu více než žít – budu růst. Budu dělat více než trpět – zvítězím.“
Nemůžeš udělat jen to nejsnazší a přitom dosáhnout cíle. Musíš udělat více, ať to stojí cokoliv.