„Sám dobře věděl, co je v člověku.“ Jan 2:25

Ježíš viděl v lidech to nejlepší a snažil se na to ukázat. Ale nebyl naivní; znal lidskou slabost. Když Ho lidé zklamali, nereagoval zlostně, ani se od nich neodtáhnul. Co udělal? „…mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud“ (Jan 2:23-25). Ježíš bez ustání volal lidi k vyšším normám, ale chápal, že to nejlepší, o co usilují, je stále nedokonalé. A ty toto také potřebuješ pochopit ohledně svých milovaných a jednat s nimi podle toho.
Dokonalý vztah, dokonalé zaměstnání, dokonalá církev a dokonalý soused neexistují! Bůh to ví, proto nám dal pokyny, jak jednat s lidmi, kteří nás zklamou: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“ (Galatským 6:2). Zeptáš se: „Co je zákon Kristův?“ Ježíš řekl: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13:34). Abys miloval tak jako Ježíš, musíš milovat bez podmínek a bez nátlaku. Je jednodušší mluvit o tom, jak jednat s „dráždivými“ lidmi ve svém životě, než to dělat. Ale Pán ti nikdy nepřikazuje dělat něco, k čemu ti nedá milost to uskutečnit. A úžasná věc je, že během uskutečňování se měníš do Jeho podoby.