Když věřící zemře (2)

„…Bůh ty, kteří zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“ 1. Tesalonickým 4:14

Když se zabýváme smrtí, dělí nás to na dvě kategorie: ty zoufalé a ty s nadějí. Zoufalí věří, že nemají nic, na co by se těšili. Mají dojem, že jejich ztráty jsou trvalé – koncem

Když věřící zemře (1)

„…abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.“ 1. Tesalonickým 4:13

Naše kultura dělá ze smrti téma, kterému se vyhýbáme, nebo o něm mluvíme pochmurně. Když na něj dojde, dokonce i křesťané se mu pokoušejí vyhnout tím, že utečou k neurčitým, nesouvisejícím metaforám. Ale Boží Slovo činí smrt jasnou a neohrožující pro ty,

Vděčnost – je nakažlivá!

„Za všech okolností děkujte…“ 1. Tesalonickým 5:18

Spisovatelka Barbara Johnson byla velmi vystresovaná; opozdila se a cestou do práce musela v autobuse stát. Její nálada rapidně klesala, když v tom se ozval veselý hlas z přední části autobusu: „Krásný den, že?“ Neviděla toho muže, ale poslouchala jeho komentář, když popisoval pěknou scenérii…kostel…hřbitov…požární zbrojnici.

Koho se snažíš potěšit?

„Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine…“ Žalm 19:15

Bojíš se promluvit pro případ, že se setkáš s nesouhlasem? Bible říká: „Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku…“ (Přísloví 29:25). A strach je obvyklý mezi těmi, kteří se snaží potěšit lidi.
Jeden

Přemýšlení o změně

„Plány jsou pilnému k užitku…“ Přísloví 21:5

John Maxwell ve své knize Přemýšlení o změně říká: „Správná myšlenka plus správní lidé ve správném prostředí, ve správný čas a ze správného důvodu vždy vedou ke správnému výsledku.“ Podívejme se na tato slova a rozeberme je:
1) Správná myšlenka. Přemýšlení produkuje myšlenky a myšlenky