„Hbitý neuteče, silný nebude moci užít své síly, bohatýr se nezachrání.“ Ámos 2:14

Je mi líto, ale problémy se zázračně nevyřeší samy jenom proto, že s nimi odmítáš jednat. Ve skutečnosti se množí a „hbitý neuteče, silný nebude moci užít své síly“.
Kristin Armstrong říká: „Stáváme se mistry v běhu… Pokoušíme se utéct naší bolesti, naší minulosti a našim záležitostem. Problém je v tom, že nemůžeme utíkat, skrývat se nebo odsouvat věci do nekonečna. Nakonec se unavíme…a budeme muset zpomalit. A když to uděláme, všechno naše ‚harampádí‘ se bude valit za námi…bude mířit přímo na nás nejvyšší rychlostí. Celou tu dobu, co jsme utíkali, ‚harampádí‘ se nabalovalo…nabíralo na velikosti a rychlosti. Pokud nejsme dost stateční na to, abychom tomu čelili, dokud je to ‚malé‘, převálcuje nás to později. Nyní je čas…jednat s tím…tak rychle a tak důrazně, jak jsi schopen, nemůžeš to už o moc déle vydržet.“
Tak před jakým problémem dnes utíkáš? Jaké záležitosti způsobují, že ztrácíš sílu? Rozhodni se zastavit právě teď a jednat s tím. „…a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:27) tím, že strávíte další den útěkem. Je jedno, jak těžce jsi selhal v minulosti, „…krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janova 1:7). Ať už je to tvrdošíjný návyk nebo někdo, koho se bojíš konfrontovat, buď připraven do toho „vstoupit“. Věc, která tě pronásleduje, ztratí svou moc, když si ji podmaníš ve jménu Ježíše. Pavel říká: „…abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát“ (Efezským 6:13). A podaří se ti to skrze Boží moc, ne tvou vlastní sílu.