„Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine…“ Žalm 19:15

Bojíš se promluvit pro případ, že se setkáš s nesouhlasem? Bible říká: „Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku…“ (Přísloví 29:25). A strach je obvyklý mezi těmi, kteří se snaží potěšit lidi.
Jeden spisovatel píše: „Dcera, která se snaží potěšit, je dcerou, která se v jakémkoliv věku stále snaží potěšit své rodiče. Od vysvědčení až po způsob výchovy…její rozhodnutí jsou ovlivňována názory lidí, kteří ji vychovali. Ale pamatuj na to, co řekl Pavel: ‚Dokud jsem byl dítě…smýšlel jsem jako dítě…když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské‘ (1. Korintským 13:11). Přítelkyně, která chce potěšit, je ta, která neumí říci ‚ne‘. Rozladění možná narůstá, ale ona se vždycky objeví a postará se o věci. To, co ona považuje za lásku a oddanost, je často zneužíváno druhými, kteří hledají oporu, vzájemnou závislost a péči. Zaměstnanec, který chce potěšit, neustále pracuje přesčas bez jakékoliv náhrady nebo ocenění, pracuje za druhé, kteří nepracují pořádně, a kousne se do jazyka, když si jeho šéf nebo kolegové přivlastní zásluhy za jeho práci. Manželka, která chce potěšit, je taková, která ve své touze být dokonalá…se stane pozměněnou verzí ženy, do které se její mažel zamiloval. Matka, která chce potěšit, se bojí, že ztratí lásku svých dětí. Bojí se stanovit hranice, i když vytvářejí atmosféru bezpečí a úcty. A tím, že ochuzuje své děti o pravidla, skončí tak, že se v pozdějším věku připraví o přátelství, které je odměnou dobrého rodičovství.“
Ta jediná věc, kterou by ses měl zabývat, je dát si pozor na to, aby tvá slova a myšlenky těšily Boha. Nakonec, Jeho souhlas je jediná věc, na které záleží.