„Toto vám říkáme podle Slova Páně…“ 1. Tesalonickým 4:15

To, co Pavel napsal o smrti, slyšel přímo od Pána: „Toto vám říkáme podle Slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme“ (1. Tesalonickým 4:15). Pán rezervuje tuto vrcholnou výsadu výhradně pro ty, kteří zemřeli v Něm; budou těmi prvními, kdo zažijí vzkříšení. Zkus si ten okamžik představit. Vstanou ze svého odpočinku jako po příjemném nočním spánku, nyní oblečeni do těla podobného Kristovu, probudí se a uvidí svého Pána, jak se vrací v slávě se svými anděly. Setkají se s Ním – první věřící, kteří dosvědčí Jeho návrat, první křídlo Jeho vzdušného předvoje, který Ho doprovodí zpět na zem. Toto není nesplnitelný sen nebo pouhá fantazie; Pavel to získal přímo od Pána. Náš zdroj je dokonalý! Píše:
1) „…potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu“ (1. Tesalonickým 4:17). Žijící věřící povstanou a připojí se ke vzkříšeným bratřím, sestrám, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům, partnerům, přátelům, k Boží rodině, kterou nikdy před tím nepotkali, ve velkolepém shledání s Kristem vysoko nad zemí. Budeme spolu, neoddělitelní, věční, jedné národnosti, multikulturní, milující rodina s Kristem uprostřed!
2) „A pak už navždy budeme s Pánem.“ (1. Tesalonickým 4:17). Žádné spekulace nebo představy o tom, jaký On skutečně je. „…protože Ho spatříme takového, jaký jest“ (1. Janova 3:2). Uvidíme Ježíše, dotkneme se Ho a budeme s Ním mluvit tak jako to děláme mezi sebou navzájem. A On nám bude odpovídat v reálném čase!
3) „Těmito slovy se vzájemně potěšujte“ (1. Tesalonickým 4:18).