„…buďte bohatí i v tomto díle milosti.“ 2. Korintským 8:7

Pavel říká Korintským: „…buďte bohatí i v tomto díle milosti“ (2. Korintským 8:7). Přitom používá příklad dárců z Makedonie: „Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost; s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám“ (2. Korintským 8:1-5). Všimni si, že makedonští dárci:
1) Nejdříve dali sami sebe Pánu bez výhrad.
2) Pochopili, že všechno, co vlastnili, měli pouze díky Boží milosti.
Pavel řekl, že poznal, že Makedonští dali sami sebe Pánu podle toho, že ho naléhavě prosili o košík na sbírku. Senzace! Kdy naposledy jsi seděl ve sboru a nedočkavě jsi čekal na sbírku, protože ses nemohl dočkat, až do ní budeš moci něco dát? Toto není dávání kvůli tomu, že pastor o to naléhavě žádá, nebo kvůli tomu, že služba půjde ke dnu, nebo že se cítíš provinile, nebo se pokoušíš vyjednávat obchod s Bohem. Ne, toto je dávání kvůli přetékající Boží dobrotě k tobě. To je opravdové dávání!