Víra je…

„Apoštolové řekli Pánu: ‚Dej nám více víry!‘“ Lukáš 17:5

Víra odpovídá na otázku „jak“ jedním slovem: „Bůh!“ Bible říká: „Víra je podstatou věcí, v které doufáme, a důkazem věcí, které nevidíme“ (Židům 11:1, přel. z angl.). Všimni si:
1) Víra je podstatou. Někteří lidé považují víru za něco nadpozemského a jiní za

Zasloužit si právo vést (2)

„Kdo stojí v čele, ať je horlivý.“ Římanům 12:8

Zasloužit si právo vést vyžaduje, aby se člověk zeptal sám sebe:
1) Mohu žít s následky svého rozhodnutí? Než něco nového rozjedeš, ujisti se, že máš pokud možno vše, co je zapotřebí k tomu, abys to zvládnul. Pokud své věci sotva zvládáš nyní,

Zasloužit si právo vést (1)

„…což si napřed nesedne a nespočítá náklad…?“ Lukáš 14:28

Zasloužit si právo vést vyžaduje následující věci:
1) Na modlitbách věc vyhodnotit, než jednáš. Právě ta věc, která činí vedení druhých tak přitažlivým pro tvé ego, tě činí zároveň zranitelným vůči jejich tlaku a chvále. „Když Ježíš poznal, že chtějí přijít…aby ho provolali

Boží výbava připravená na pohromy

„Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral.“ 2. Samuelova 22:19

Telefonát v pozdních nočních hodinách, zhoubný nádor, policista u tvých dveří, dítě s návykem na drogy – pokud žiješ dost dlouho, budeš čelit „dni svých běd“. A síla tvého vztahu s Pánem bude určovat tvou reakci. C. S. Lewis řekl,

Bůh je ti oddaný

„…abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.“ Jakub 1:18

Buď opatrný při jednání s lidmi, kteří si sami sebe neváží, protože nejsou schopni vážit si tebe. Hledej takové lidi, kteří tě pozvednou, ne zbrzdí, kteří zúrodní tvou mysl a posílí tvou víru. Když jsi s nimi, uvidíš své nejlepší vlastnosti jako v zrcadle