„…dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.“ Izajáš 43:4

Tisíce žen se účastnily Konference „Ženy víry“, která se koná každý rok. Mnohé hledaly naději, význam a sebeúctu. Poté, co jedna účastnice slyšela jednoho mluvčího za druhým mluvit o Boží lásce k Jeho dětem, napsala tento e-mail: „Ve filmu ‚Hook‘ Petr Pan vyrostl, zestárnul, přibral na váze a vůbec nevypadal jako ten Petr, kterého znali ztracení chlapci. Uprostřed klukovského křiku, že toto není Petr, ho jeden z nejmenších chlapců vzal za ruku a stáhl ho dolů na svou úroveň. Potom položil ruce na Petrovu tvář a začal pohybovat kůží, takže jeho tvář přetvářel. Ten chlapec se podíval do Petrových očí a řekl: ‚Tady jsi, Petře!‘ Hodně jsem si toho přinesla s sebou na tuto konferenci ‚Ženy víry‘, věci, které viděl jenom Bůh. Ale během víkendu jsem cítila Boží ruce na mé tváři, které tlačily pryč právě ty věci, které jsem si přinesla. A potom jsem Ho slyšela, jak říká: ‚Tady jsi. Tady jsi!‘“
Poslouchej. Bůh ti dnes říká tatáž slova, nachází krásu, kterou roky pohřbily, jiskru, kterou se čas snaží vzít, vidí tě a miluje právě takovou/takového, jak tě vidí. Volá: „Tady jsi. Tady jsi!“ Říkáš: „Bojím se, že nikdy nenajdu nikoho, kdo by mě miloval.“ Nevěř tomu! Bůh zaslibuje: „Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život“ (Izajáš 43:4). Pokud budeš hledat Boha a budeš s Ním ve spojení, On přivede ty správné lidi do tvého života.