„…abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.“ Jakub 1:18

Buď opatrný při jednání s lidmi, kteří si sami sebe neváží, protože nejsou schopni vážit si tebe. Hledej takové lidi, kteří tě pozvednou, ne zbrzdí, kteří zúrodní tvou mysl a posílí tvou víru. Když jsi s nimi, uvidíš své nejlepší vlastnosti jako v zrcadle a budeš sycen slovy, která vycházejí z jejich úst.
Když se setkáš s někým, kdo říká, že nemáš co nabídnout, určitě se směj – je neslušné slyšet vtip a nesmát se. Když tě Bůh stvořil, poodstoupil a viděl: „…že všechno, co učinil, je velmi dobré“ (1. Mojžíšova 1:31). Proto přestaň zvažovat rozporuplné názory. Máš tolik schopností, že slovo „možnost“ je napsáno přes tebe celého. Díky Boží milosti můžeš být vším, čím On tě touží mít. „Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření“ (Jakub 1:18). Řekneš: „Ale je mi líto tolika věcí.“ Pokud jsi z nich činil pokání a poučil ses z nich, dívej se do budoucnosti! Boží láska není založena na tvém výkonu. On si tě nevybral kvůli tvým kladným vlastnostem. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8). On je Bůh, který dává druhé šance; a třetí také. Pavel píše: „…a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1:6). Bůh, který tě dovedl až sem, tě povede po zbytek cesty – je ti oddaný. Jenom si dej pozor na to, abys ty byl oddaný Jemu.