„Apoštolové řekli Pánu: ‚Dej nám více víry!‘“ Lukáš 17:5

Víra odpovídá na otázku „jak“ jedním slovem: „Bůh!“ Bible říká: „Víra je podstatou věcí, v které doufáme, a důkazem věcí, které nevidíme“ (Židům 11:1, přel. z angl.). Všimni si:
1) Víra je podstatou. Někteří lidé považují víru za něco nadpozemského a jiní za něco světského. Ale není to tak. Například zvedneš telefon, zavoláš do obchodního domu, objednáš zboží a oni se tě zeptají na číslo tvé kreditní karty. Potom ti pošlou účet. Účet je to, čeho se držíš, dokud čekáš na zboží. Než ti ho dodají, ujišťuje tě to o tom, že zboží je na cestě. A totéž platí v duchovním světě. Bůh zaslibuje, že odpoví na tvou modlitbu, ty Mu věříš a tvá víra je „podstatou“ neboli „účtem“, kterého se držíš, zatímco čekáš.
2) Víra je také důkazem. Proč bys měl věřit tomu, že někdo, koho nevidíš na druhém konci telefonního drátu, by ti něco poslal jen proto, že sis to objednal? Protože se to denně děje druhým a už se ti to asi stalo i dříve. Proto nejsi příliš troufalý nebo hloupý, když jdeš k poštovní schránce a očekáváš, že to tam bude. Nejsi tím prvním člověkem, který důvěřuje Bohu, a ani nejsi tím posledním. „Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení“ (Žalm 90:1). Lidé věří Bohu po tisíce let a On je nikdy neopustil. Jeho věrnost je „důkazem“, který potřebuješ. Proto není bláznivé takto důvěřovat Bohu, že?