„Nyní tedy…chválím, vyvyšuji a velebím Krále nebes.“ Daniel 4:34

Když král Nebúkadnesar činil pokání, byly mu vráceny „…rozum…důstojnost a lesk…a (on) byl obnoven“ (Daniel 4:33, přel. z angl.). Pokud se vždy snažíme na druhé působit dobrým dojmem, pak se zdráháme požádat o pomoc ze strachu, že o nás lidé ztratí dobré mínění.
Jeden spisovatel píše: „Spadnout je dost špatné, ale spadnout a nevolat o pomoc je horší… Někteří lidé jsou tak plní pýchy a soběstačnosti, že si říkají: ‚Když se nedokážu zvednout sám, stejně nikomu nedovolím, aby mi pomohl.‘ Přestaň být tak pyšný – to bylo prvotní příčinou tvého pádu! Bible říká: ‚Ty, kteří si vedou pyšně, má (Bůh) moc ponížit‘ (Daniel 4:34). Pýcha je nebezpečná, protože tě nutí zbytečně zůstávat ve stavu bezmoci po dny, někdy i roky. Kdybys okamžitě požádal o pomoc, mohl by ses zvednout a pokračovat ve svém životě.“
Přísloví 14:12 říká: „Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.“ Pokoušel ses někdy zachránit zraněné zvíře? Neví, že tvým jediným přáním je mu pomoci; pouze ví, že ho něco bolí a zaútočí na člověka, který si to nejméně zaslouží. Toto se děje také, když jsi zraněn někým blízkým a nečekal jsi to. Můžeš být raněn natolik, že přestaneš všem důvěřovat, včetně Boha. Přestáváš se modlit a číst Bibli, vyhýbáš se těm, kteří ti chtějí pomoci, a odmítáš, aby se za tebe kdokoliv modlil. Bible říká: „…nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru“ (Židům 3:15). Uznej dnes, že jsi upadl, a dovol Bohu, aby tě obnovil.