„Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.“ Přísloví 29:17

Vyrůstá generaci dětí, kterým je dovoleno vychovávat se samy pomocí televize, násilných filmů a internetu (který může být „minovým polem“). Často se stává, že oba rodiče pracují a nechávají jedno dítě dohlížet na druhé. Výsledkem je, že si děti stanovují pravidla samy sobě. „…ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce“ (Přísloví 29:15).
Většina z nás jsou milující rodiče, ale naše děti potřebují kázeň a pravidla, podle kterých budou žít. Pravidla a pořádek jsou páteří lásky. Bez nich je láska jen „zbožným přáním“. „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna…“ (Přísloví 13:24). Rodiče nemají být panovační, ale děti potřebují důsledné vedení ke kázni. Prosazování řádu není snadné. Jedinou další možností je ale zrada našich dětí a naší Bohem dané zodpovědnosti! Nedůslednost, ke které sklouzneme, abychom získali krátkodobou oblibu u našich dětí, vždycky končí jejich dlouhodobou ztrátou úcty k nám. Očekávání, že mladší děti přijdou samy na to, co je správné a co je špatné, je břemenem, které by neměly nést; jejich neurologická a morální výbava není ještě dostatečně rozvinutá na takovou zodpovědnost.
Bible říká: „Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí“ (Přísloví 22:15). Tvé děti se učí dělat správná rozhodnutí podle odměn a trestů prostřednictvím pravidel a pořádku doma. Proto je nezklam!