„Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti…“ 2. Timoteovi 4:8

Možná si pamatuješ ten pocit, když zavolali tvé jméno, abys přijal svoje maturitní vysvědčení nebo diplom a slyšel jsi slova: „Gratulujeme k dokončení studia.“ Zvládl jsi to! Všechno tvé úsilí se vyplatilo. Tvůj výkon byl nakonec oceněn. Teď tisíckrát znásob ten pocit! Představ si sám sebe, jak vstupuješ do přítomnosti Toho, který tě odmění korunou spravedlnosti, zatímco svatí všech dob se budou dívat. Pavel očekával nejvyšší ocenění: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti…“ (2. Timoteovi 4:7-8). Po několik dalších dní mluvme o tom, jak můžeš „úspěšně absolvovat“ tento život s „vyznamenáním“.
Žij nesobecký život. Neexistuje větší překážka pro život, který ti Bůh připravil, než sobectví. Ego a povyšování se poskvrňuje naše duše a ničí naše vztahy. Pavel pochopil, že je zapotřebí ego sesadit: „…nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Galatským 2:20). To odráželo: a) změnu hodnot. Pavel kdysi žil proto, aby pronásledoval křesťany; nyní říká: „Život, to je pro mne Kristus…“ (Filipským 1:21); b) změnu cíle. Ten Pavel, který měl původně za cíl být uznávaným náboženským bojovníkem, říká: „Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu“ (Filipským 3:7); c) změnu mysli. Vynikající filozof, farizeus a právník se zříká vlastních sobeckých způsobů a píše: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ (Filipským 2:5).