„…kdy se zjeví sláva Božích synů.“ Římanům 8:19

Žij život oběti. Spasení je zadarmo, ale absolvovat život s „vyznamenáním“ je drahé: „A vůbec všechno pokládám za ztrátu…“ (Filipským 3:8).
Pavel měl kdysi pohodlný život, ale potom se všechno změnilo. Byl osmkrát zbitý téměř k smrti. Čelil nebezpečí ze strany nepřítele i přítele. Snášel nahotu, nespavost, hladovění a žízeň (viz 2. Korintským 11:23-29). Ztratil odvahu? Ano. Vzdal to? Ne. „Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista“ (2. Korintským 12:10). Modlil se za úlevu? Samozřejmě. Třikrát prosil Pána o zmírnění svého utrpení. Ale Bůh odpověděl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2. Korintským 12:9). Naučil se rád přijímat „…slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista“ (2. Korintským 12:10). Naučil se opírat o Boží sílu.
Kde nacházel takovou radost? Skrze poznání Ježíše, svého Pána (viz Filipským 3:8). Důvěrný vztah s Kristem byl jeho mimořádnou vášní. I když si byl vědom svých problémů, zůstal posvěcený pro svého Pána. „Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista…“ (Filipským 3:8-9). Pavel se rozhodl, že ať je cena jakákoliv, nejvyšší ocenění za to stojí. „…trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena…kdy se zjeví sláva Božích synů“ (Římanům 8:17-19).
Žij dnešní den tak, aby tento obraz byl ve tvé mysli na prvním místě.